China Continent Logo

China Continent

China Continent Property & Casualty Insurance Company, Ltd. provides insurance services. The company provides property insurance, such as commercial property insurance, liability insurance, and credit insurance; short-term health insurance and personal accident insurance; reinsurance; and fund management. China Continent Property & Casualty Insurance Company, Ltd. has a strategic partnership agreement with Cninsure Inc. The company was founded in 2003 and is based in Shanghai, China. It has branches located in Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Chengdu, Guangzhou, Xian, Wuhan, Fuzhou, Qingdao, Tianjin, Zhengzhou, Jinan, Shenyang, Harbin, Dalian, Chongqing, Kunming, and Nanchang. China Continent Property & Casualty Insurance Company, Ltd. operates as a subsidiary of China Reinsurance (Group) Company.


China Continent Property & Casualty Insurance Company is part of our Insurtech platform. Together, we drive innovation in insurance.